Olagligt

Portobetalt accepterar inte spam.

Nyhetsbrev som skickas till adresser som inte anmält sitt intresse eller som innehåller sexrelaterade texter eller bilder, information om potenshöjande medel, krig, personangrepp, droger, olagligt, etc. Inget av detta tillåts via Portobetalts tjänster.
Misstanke leder till polisanmälan.

Köpta e-postadresser.
Endast företagets egna kundregister är godkända. Köpta e-postadresser godtages inte på Portobetalt.

Av säkerhetsskäl.
När man beställer lagras IP-adressen.
Regler om obeställd e-postreklam
Från och med den 1 april 2004 är det förbjudet att skicka e-postreklam som inte är beställd. Liknande regler gäller inom hela EU, både för e-postreklam och reklam via fax, SMS, MMS och automatiska uppringningar.

Huvudregeln är att det är förbjudet att skicka e-postreklam till konsumenter och enskilda firmor. Företag får bara skicka e-postreklam om mottagaren i förväg har tackat ja till att få reklam från företaget. Tidigare var det tillåtet att skicka e-postreklam om mottagaren inte hade tackat nej.

Om det finns ett "etablerat kundförhållande" mellan företag och konsument, till exempel om du har köpt något från företaget, får företaget skicka e-postreklam - men bara om följande förutsättningar är uppfyllda:
Du får inte ha tackat nej till att din e-postadress används i marknadsföringssyfte.
I e-postreklamen ska det alltid finnas en giltig adress dit du kan sända en begäran om att marknadsföringen ska upphöra.

Läs mer: Konsumentverket
www.evighet.se